Výhľad ponad Bacúšsku dolinu smerom k Babinej a Homôľke, vzadu Kráľovohoľské Tatry » pozri na mape © hiking.sk & autor