Výhľad spod Veľkého Inovca na Priesil © hiking.sk & autor