Výhľad z Klenovského Vepra južným smerom © hiking.sk & autor