Výhľad z Klenovského Vepra východným smerom © hiking.sk & autor