Výhľad z Temešskej skaly, foto Michal Bukvai © hiking.sk & autor