Výhľad z hrebeňa Čelo-Veterlín na Záruby © hiking.sk & autor