Výhľad z vrcholu na priehradný múr Ružína © hiking.sk & autor