Výhľadová plošina (terasa) smerom na Kremnicu (autorka foto: Andrea Grunská) © hiking.sk & autor