Výhľadový okruh sa uzatvára na juhozápade © hiking.sk & autor