Výhľady zo žltej na hradbu kopca medzi Spišskými Hanušovcami a Veľkou Frankovou, v pozadí poľské kopce © hiking.sk & autor