Výrazná Katova skala z dolnej časti Kantorskej doliny © hiking.sk & autor