Výrazne trčiaci Lysec z vrcholu Malého Lysca © hiking.sk & autor