Výrobca naznačuje určenie topánok schématicky na štítku z vnútornej strany jazyka © hiking.sk & autor