Výstavba mostíka (autor foto: Monika Forethová) © hiking.sk & autor