Výstavné stromy na vrchole » pozri na mape © hiking.sk & autor