Významovou značkou k vyhliadke © hiking.sk & autor