Vďaka konštrukcii má stan pomerne strmé steny, čo zväčšuje pocitovú vnútornú veľkosť © hiking.sk & autor