Vľavo Šamilova skala, nad ňou Bralce s cvičnou zaistenou cestou, vzadu Javorie © hiking.sk & autor