Vľavo - svah nad chatou, vpravo - cestička k latríne © hiking.sk & autor