Vľavo - tabuľa grófa Radvanského pod Tromi krížmi, vpravo - chotárny znak mesta Kremnica © hiking.sk & autor