Vľavo Bôrčanská planina a Bôrčanská brádza (údolie Čremošnej) s dominantným Drieňovcom z Čertovho hradu © hiking.sk & autor