Vľavo výrazné bradlo pod Repowou © hiking.sk & autor