Vľavo v údolí Snina, vzadu hraničná hradba Karpát, čiže SK-PL hranica © hiking.sk & autor