V krčmoobchodíku v dedine Lubnja (Lubňa) © hiking.sk & autor