V mieste prvej odbočky z lesnej cesty © hiking.sk & autor