V súčasnosti Štátna ochrana prírody nemá možnosť zakázať ťažbu v chránených územiach, novela zákona to chce zmeniť © hiking.sk & autor