V sedle Predky nás doháňa inverzia © hiking.sk & autor