V sedle Tri kríže - trojramenný kríž, dielo kremnických a banskobystrických turistov © hiking.sk & autor