V spodnej časti rokliny Suchá Belá © hiking.sk & autor