V stúpaní z Bobroveckého sedla na Lúčnu, vzadu vrch Bobrovec (Bobrowiec), (autor foto: Tomáš Trstenský) © hiking.sk & autor