V strmšom svahu snežnice zabránia zošmyknutiu (cesta zo Znieva) © hiking.sk & autor