V tomto mieste je vľavo odbočka do svahu © hiking.sk & autor