Valy - najvyšší diaľničný most SR © hiking.sk & autor