Varila sa najčastejšie voda na čaj (foto: Erik Hübner). © hiking.sk & autor