Večerná teplota v Ubli na začiatku mája © hiking.sk & autor