Večerné farby a siluety, vzadu Poľana, vpravo Beňuška a vľavo Babiná © hiking.sk & autor