Večerným svetlom ožiarený spojovací hrebeň na Kotliská, vpravo Bôr i Tatry © hiking.sk & autor