Veľa cyklistov sme stretli » pozri na mape © hiking.sk & autor