Veľa stavieb bolo z nepálenej hliny © hiking.sk & autor