Veľká Fatra – Suchý vrch – pamätné tabule zimných obetí (foto: Tomáš Trstenský) © hiking.sk & autor