Veľká Fatra od Majerovej skaly po Suchý vrch © hiking.sk & autor