Veľká Fatra z lúk Veľkého Brankova (Čierny vrch) © hiking.sk & autor