Veľká Fatra z výhľadového pahorku © hiking.sk & autor