Veľká Lomnická záhrada je najkrajšia v lete © hiking.sk & autor