Veľká Pipitka, vpravo kúsok Tatier © hiking.sk & autor