Veľká Tŕňa, hasičská zbrojnica a smerovník © hiking.sk & autor