Veľká a Malá Rawka, vpravo Caryńska polonina s Wetlinskou úplne napravo © hiking.sk & autor