Veľké Biele pleso z Predného Kopského sedla © hiking.sk & autor