Veľký Žiar a Drastavica tentoraz s dymom atómovej elektrárne Mochovce © hiking.sk & autor