Veľký Gápeľ od Štefánikovej chaty © hiking.sk & autor